Nákupní košík

tvůj košík je prázdný

Podmínky služby

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento web provozuje SteedaEU (obchodní název Performance Imports BV - KvK: 81541961 NL DIČ: NL862131698B01

). Na celém webu se výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vztahují na SteedaEU. SteedaEU nabízí tento web, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z tohoto webu vám, uživateli, pod podmínkou, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, zásady a upozornění.

Návštěvou našich stránek a / nebo nákup něco od nás, můžete zapojit do naší "Service" a souhlasíte s následujícími podmínkami ( "Podmínky služby", "Podmínky"), včetně těch dodatečných podmínek a politik v tomto dokumentu a / nebo dostupné pomocí hypertextového odkazu. Tyto smluvní podmínky platí pro všechny uživatele tohoto webu, včetně, ale bez omezení uživatelů, kteří jsou prohlížeče, dodavatelé, zákazníci, obchodníci a / nebo přispěvatelů obsahu.

Přečtěte si prosím pečlivě tyto smluvní podmínky před tím, než přistupujete k našim webovým stránkám. Přístup nebo použití jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto smluvní podmínky. Pokud nesouhlasíte se všemi smluvními podmínkami této smlouvy, nemusíte mít přístup na webové stránky ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto smluvní podmínky považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto smluvní podmínky.

Veškeré nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního obchodu, budou rovněž předmětem smluvních podmínek. Nejnovější verzi smluvních podmínek můžete kdykoli na této stránce zkontrolovat. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a / nebo změnami na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tuto stránku. Vaše další užívání nebo přístup na webové stránky po zveřejnění jakýchkoli změn znamená přijetí těchto změn.

Náš obchod je provozován na Shopify Inc. Poskytují nám online platformu elektronického obchodu, která nám umožňuje prodávat naše produkty a služby.

OTISK:

Tato webová stránka je provozována společností Performance Imports BV -
Nizozemské DIČ: NL862131698B01  
Číslo společnosti KvK: 81541961

 

Kontaktní informace:
info@steeda.co.uk
Tel: +44 (0) 330 0570550

Kontaktní adresa (pouze pro písmena):

Performance Imports BV
Choorhoekseweg 8
4424NW Wemeldinge
Nizozemí

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Tím, že souhlasíte s těmito smluvními podmínkami, prohlašujete, že jste ve svém státě nebo provincii bydliště nejméně ve věku plnoletosti, nebo že jste ve vašem státě nebo provincii trvalého věku a že jste nám dal svůj souhlas umožnit některým vašim malým závislým osobám používat tento web.
Nesmíte používat naše produkty k jakýmkoli nezákonným nebo neoprávněným účelům, a ani při používání služby nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (mimo jiné zákony o autorských právech).
Nesmíte odesílat žádné červy, viry ani žádný kód destruktivní povahy.
Porušení nebo porušení kteréhokoli z podmínek bude mít za následek okamžité ukončení služeb.

ČÁST 2 - všeobecné podmínky

Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout službu z jakéhokoli důvodu.
Chápete, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být převeden nezašifrovaný a zahrnuje (a) přenosy přes různé sítě; a (b) změny přizpůsobené technickým požadavkům připojených sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou vždy zašifrovány během přenosu přes sítě.
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat jakoukoli část Služby, používání služby nebo přístup k Službě nebo jakémukoli kontaktu na webové stránce, přes kterou je služba poskytována, bez výslovného písemného souhlasu.
Nadpisy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro usnadnění a nebudou tyto podmínky omezovat nebo jinak ovlivňovat.

Právo na užívání
Použití jakýchkoli ochranných známek, log nebo značek přítomných na stránkách je přísně zakázáno.

ČÁST 3 - správnost, úplnost a včasnost informací

Nejsme zodpovědní, pokud informace dostupné na této stránce nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na těchto stránkách je poskytován pouze pro obecné informace a neměl by se spoléhat nebo být použit jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na těchto stránkách je na vlastní nebezpečí.
Tyto stránky mohou obsahovat určité historické informace. Historické informace, nutně, nejsou aktuální a jsou k dispozici pouze jako reference. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah tohoto webu, ale nemáme povinnost aktualizovat žádné informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší povinností sledovat změny na našich stránkách.

ČÁST 4 - Úprava služby a ceny

Ceny našich produktů mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo přerušit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez upozornění kdykoli.
Na změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby nebudeme odpovídat Vám ani žádné třetí straně.

ČÁST 5 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud existuje)

Některé produkty nebo služby mohou být k dispozici výhradně online prostřednictvím webové stránky. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a mohou být vráceny nebo vyměněny pouze v souladu s našimi zásadami pro vrácení zboží.
Vynaložili jsme maximální úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení vašeho počítače na monitoru jakékoli barvy bude přesné.
Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografický region nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství produktů nebo služeb, které nabízíme. Všechny popisy produktů nebo cen produktů mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny na základě vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka na jakýkoli produkt nebo službu na tomto webu je neplatná, pokud je zakázáno.
Nezaručujeme, že kvalita produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů, které jste zakoupili nebo získali, splní vaše očekávání nebo že chyby ve službě budou opraveny.
DALŠÍ:
Výkonnostní nároky
Uvedené odhady koňských sil jsou považovány za přesné na základě nejlepších dostupných informací v době zveřejnění. Steeda se pyšní poskytováním přesných informací bez humbuku nebo nadsázky. Odhady koňských sil však nelze zaručit. Steeda neodpovídá za skutečný výkon vozidel vybavených těmito výrobky.

Důležité oznámení
Tento katalog uvádí především speciální soutěžní části. Kupující soutěžních dílů jsou upozorněni, že mnoho z těchto dílů je určeno pouze pro použití mimo silnici a platí zvláštní záruční ustanovení. Některé komponenty v tomto katalogu jsou položky zvláštních objednávek, které vyžadují uložení a odpovídající dodací lhůtu pro dodání. Po objednání si vyžádejte podrobnosti. Všechny ceny se mohou změnit bez předchozího upozornění. Steeda neodpovídá za typografické chyby, které zde byly publikovány.

Off-Road / Race Use
Protože konkrétní národní, státní nebo provinční zákony a předpisy mohou zakazovat demontáž nebo úpravy komponentů, které byly do vozidel instalovány společností Ford Motor Company, aby splňovaly emisní požadavky nebo splňovaly bezpečnostní předpisy týkající se motorových vozidel platné pro vozidla vyrobená pro použití na veřejných komunikacích, Steeda doporučuje že rozumíte platným zákonům a že za nákupy zodpovídáte vy. Vozidla vybavená částmi označenými „pro použití mimo silnice“ nesmí být provozována na veřejných komunikacích a nabízí tyto části pouze pro soutěžní nebo výkonnostní použití na trati nebo mimo ni.

Oznámení o emisích
Vnitrostátní, regionální nebo provinční zákony mohou zakázat odstranění, úpravu nebo nefunkčnost jakékoli části, která ovlivňuje emise nebo bezpečnost motorových vozidel používaných na veřejných ulicích nebo dálnicích. Steeda nenese žádnou odpovědnost za případné porušení vyplývající z jakýchkoli federálních, státních nebo provinčních emisí nebo bezpečnostních požadavků na motorová vozidla vyplývajících ze zákaznických úprav a / nebo používání výrobků Steeda. Zákazník je povinen zjistit, zda jejich upravené vozidlo splňuje platné zákony.

Tato omezená záruka je jediná výslovná záruka vztahující se na produkty Steeda. Jiná práva mohou vznikat nebo se mohou v jednotlivých státech lišit. Společnost Steeda nezodpovídá za jakoukoli dobu, za kterou byste mohli ztratit používání vozidla, jakékoli nepříjemnosti, které byste mohli způsobit, ztrátu přepravy nebo jakékoli její části nebo jakékoli jiné náhodné či následné škody, které můžete utrpět.

Fotky
Vzhledem k probíhajícímu procesu navrhování a vývoje se mohou skutečné produkty občas lišit od fotografií uvedených v tomto katalogu.

INSTALACE:

POZNÁMKA: Steeda doporučuji VŠECHNO instalace jsou prováděny profesionály. Práce na autech může být nebezpečná (jak pro vás, tak pro vaše auto!) A nemůžeme nést odpovědnost za zranění sebe sama nebo za vaše auto způsobené chybami při instalaci. Naše pokyny jsou důkladné, ale mohou obsahovat chyby a jejich cílem je pomoci profesionálům, pokud mají spíše otázku, než aby byli považováni za úplnou procházku, kterou může zvládnout kdokoli. Instalace i jednoduchých součástí může být obtížná a nebezpečná.

ZÁRUKA: 

Na co se vztahuje
Všechny díly a služby nabízené společností Steeda prošly rozsáhlým interním testováním a hodnocením, aby byla zajištěna nejvyšší úroveň kvality a výkonu. Všechny díly jsou zaručeně bez materiálových nebo výrobních vad, když je obdržíte. 

Soutěžní díly se prodávají "tak jak jsou" bez jakékoli záruky. Předpokládané záruky, včetně záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, jsou vyloučeny. Veškeré riziko za kvalitu a výkon těchto dílů nese kupující. Pokud se tyto díly po zakoupení ukáží jako vadné, přebírá veškeré náklady na veškerý nezbytný servis nebo opravu kupující, nikoli výrobce, distributor nebo prodejce.
Tato omezená záruka je jedinou výslovnou zárukou použitelnou na díly a produkty Steeda. V jednotlivých zemích mohou vzniknout nebo se lišit další práva

CO NENÍ POKRYTÉ
Na následující položky se omezená záruka nevztahuje:

1. Selhání nebo poškození způsobené běžným opotřebením, nesprávnou instalací, opravou, zneužitím, nesprávným používáním, zanedbáním, nedbalostí, nehodami, korozí nebo změnou nebo úpravou dílu zákazníkem.
2. Selhání nebo poškození způsobené prací, kterou neprovedla společnost Steeda.
3. Selhání nebo poškození způsobené vadným dílem nebo příslušenstvím, které nenainstaloval hlavní prodejce Steeda.
4. Práce na demontáži z vozidla a opětovné instalaci dílu nebo součásti prodávané „volně“ nebo „přes internet“.
5. Servisní úpravy, jako je kalibrace nebo vyrovnání.
6. Rez nebo koroze dílů způsobená podmínkami prostředí, jako je, ale nejen, sůl nebo jiné žíravé chemikálie, není kryta zárukou společnosti Steeda.
7. Pitování je způsobeno prachem z brzd, používáním chemikálií nebo nedostatečnou údržbou a nevztahuje se na něj záruka společnosti Steeda.
8. Náhodné nebo následné škody. Společnost Steeda není odpovědná za žádný čas, po který můžete ztratit používání svého vozidla, za jakékoli nepříjemnosti, které by vám mohly být způsobeny, za ztrátu vaší přepravy nebo jakékoli její části nebo za jakékoli jiné náhodné nebo následné škody, které můžete mít.

DALŠÍ OMEZENÍ A VYLOUČENÍ
Společnost Steeda si vyhrazuje právo zkontrolovat vozidlo a jakékoli díly odstraněné nebo namontované ve vozidle v souvislosti s jakýmkoli záručním nárokem nebo nárokem na náhradu škody. Společnost Steeda není povinna opravit nebo vyměnit jakoukoli část, pokud vozidlo a dotčená část (části) nebyly dány k dispozici ke kontrole.
Provedení oprav nebo výměna dílu (dílů) jsou výhradními opravnými prostředky v rámci této záruky nebo jakékoli předpokládané záruky. Společnost Steeda neopravňuje žádnou osobu, aby pro ni vytvořila jakýkoli závazek nebo odpovědnost v souvislosti s díly nebo příslušenstvím prodávaným společností Steeda.

Záruka se nevztahuje na kosmetická poškození, jako je koroze nebo rez.

JEDINOU ZÁRUKU NA DÍLY A PRODUKTY PRODÁVANÉ SPOLEČNOSTÍ STEEDA NEBO V SOUVISLOSTI S OPRAVAMI NEBO INSTALACÍ PROVEDENÝMI SPOLEČNOSTÍ STEEDA JSOU ZÁRUKY VÝROBCE NEBO DODAVATELE UVEDENÝCH DÍLŮ NEBO VÝROBKŮ. S VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY, JAK JE UVEDENO ZDE, STEEDA VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ I PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

ZÁKAZNÍK NEMÁ OD STEEDA NÁHRADU ŽÁDNÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY, ŠKODY NA MAJETKU, ŠKODY ZA ZTRÁTU POUŽÍVÁNÍ, ZTRÁTU ČASU, ZTRÁTU ZISKŮ NEBO VÝNOSŮ ANI JAKÉKOLI JINÉ NÁHODNÉ ŠKODY.

ZÁRUKA JE NEPŘEVODITELNÁ A NEPŘENOSNÁ; ZÁRUKA SE POSKYTUJE PŮVODNÍMU KUPUJÍCÍMU S DOKLADEM O NÁKUPU.

OSTATNÍ VÝROBCI:

Jiní výrobci mohou mít jiné podmínky. Například všechny díly Ford Performance jsou nabízeny výhradně bez jakékoli pokračující záruky, kromě záruky, že v době dodání nemají vady.

ODPOVĚDNOSTI ZÁKAZNÍKŮ
Aby zákazník získal krytí v souladu s touto omezenou zárukou, musí společnost Steeda upozornit na jakékoli selhání, nefunkčnost nebo závadu kryté položky (položky) do 30 dnů od nákupu. Poté musíte vrátit díl nebo příslušenství nebo vozidlo společnosti Steeda a písemně povolit všechny opravy, které společnost Steeda provede v rámci této omezené záruky.
Jakékoli záruční nároky na lakované součásti karoserie musí být podány do 30 dnů od data původního nákupu; reklamace lakovaných dílů karoserie neplatí mimo 30denní lhůtu.

ČÁST 6 - přesnost účtování a informace o účtu

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou nám uveďte. Na základě vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupené na osobu, na domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat zakázky umístěné nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou platební kartou a / nebo příkazy, které používají stejnou fakturační nebo dodací adresu. V případě, že objednávku změníme nebo zrušíme, můžeme se vás pokusit o upozornění kontaktováním e-mailu nebo fakturační adresy / telefonního čísla poskytnutého v době, kdy byla objednávka doručena. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho názoru zdají být umístěny obchodníky, prodejci nebo distributory.

Souhlasíte s poskytnutím aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu pro všechny nákupy uskutečněné v našem obchodě. Souhlasíte s tím, že budete okamžitě aktualizovat svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy, čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a podle potřeby vás kontaktovat.

Pro více podrobností si prosím přečtěte naše Zásady vracení zboží.

ČÁST 7 - volitelné nástroje

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad nimiž nemáme kontrolu ani kontrolu, ani vstup.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k těmto nástrojů, "jak je" a "jak jsou", bez jakýchkoli záruk, zastoupení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez schválení. Budeme mít žádnou odpovědnost vyplývající z nebo související s užíváním volitelných nástrojů třetích stran.
Jakékoli použití opčních nástrojů nabízených prostřednictvím webu je zcela na vlastní nebezpečí a diskrétnost a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, na kterých jsou nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem třetí strany.
Můžeme také v budoucnosti nabízet nové služby a / nebo funkce prostřednictvím webové stránky (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Takové nové funkce a / nebo služby budou rovněž podléhat těmto smluvním podmínkám.

ČÁST 8 - ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou obsahovat materiály od třetích stran.
Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás směřují na weby třetích stran, které nejsou s námi přidruženy. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a my nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost za materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za žádné jiné materiály, produkty ani služby třetích stran.
Nemáme žádnou odpovědnost za škody nebo škody související s nákupem nebo použitím zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí uskutečněných v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Přečtěte si pečlivě zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že je porozumíte dříve, než začnete provádět jakoukoli transakci. Reklamace, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

ČÁST 9 - komentáře uživatelů, zpětná vazba A JINÁ PODÁNÍ

Pokud nám na základě žádosti zašlete určité konkrétní podání (např. Záznamy o soutěži) nebo bez žádosti od nás, odešlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, emailem, poštou nebo jinak (souhrnně "komentáře") souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli připomínky, které nám předáte. Jsme a nemáme povinnost (1) zachovávat důvěrné připomínky; (2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.
Můžeme, ale nemá povinnost, sledovat, upravit nebo odstranit obsah, který určíme podle našeho uvážení, jsou protiprávní, urážlivé, výhružné, pomlouvačné, urážlivé, pornografické, obscénní nebo jinak závadný nebo porušuje jakákoliv smluvní strana duševního vlastnictví nebo tyto Podmínky služby .
Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat žádné právo třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních nebo majetkových práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše připomínky neobsahují hanlivé nebo jinak protiprávní, nevhodný nebo obscénní materiál nebo neobsahují žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakéhokoli souvisejícího webu. Nesmíte použít falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někým jiným než sami, nebo jiným způsobem zavádět nás nebo třetí strany, pokud jde o původ všech připomínek. Jste výhradně zodpovědní za jakékoli připomínky a přesnost. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za žádné komentáře, které jste zveřejnili vy nebo jakákoli třetí strana.

ČÁST 10 - osobní informace

Odesláním osobních informací prostřednictvím obchodě se řídí naší politikou ochrany soukromí. Chcete-li zobrazit naše Zásady ochrany osobních údajů.

ČÁST 11 - chyby, nepřesností a

Příležitostně mohou na naší stránce nebo ve službě existovat informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které mohou souviset s popisy produktů, cenami, propagacemi, nabídkami, poplatky za přepravu produktů, časy přepravy a dostupností. Vyhrazujeme si právo opravit chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a měnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace v rámci služby nebo na jakýchkoli souvisejících webových stránkách nepřesné kdykoli bez předchozího upozornění (včetně po odeslání objednávky) .
Nebudeme povinni aktualizovat, měnit nebo upřesňovat informace v rámci služby nebo na jakýchkoli souvisejících webových stránkách, včetně informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Ve službě nebo na žádném souvisejícím webu by nemělo být uvedeno žádné datum aktualizace nebo obnovení, které by naznačovalo, že všechny informace ve službě nebo na jakýchkoli souvisejících webových stránkách byly změněny nebo aktualizovány.

ČÁST 12 - ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě dalších zákazů uvedených v Podmínkách poskytování služeb je zakázáno používat stránky nebo jejich obsah: (a) za jakýkoli nezákonný účel; b) požadovat od ostatních, aby vykonávali nebo účastnili se jakýchkoli protiprávních činů; (c) porušovat mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví třetích osob; e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, urážet, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; f) předložit nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) odesílat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz služby nebo jakéhokoli souvisejícího webu, jiných webových stránek nebo internetu; h) shromažďovat nebo sledovat osobní informace jiných osob; (i) spam, phish, pharm, pretext, pavouk, procházení nebo škrábání; j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky služby nebo jakýchkoli souvisejících webových stránek, jiných webových stránek nebo Internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit užívání služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení jakéhokoli zakázaného použití.

ČÁST 13 - ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, nereprezentujeme ani zaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, které mohou být získány z používání služby, budou přesné nebo spolehlivé.
Souhlasíte s tím, že z času na čas můžeme tuto službu kdykoli smazat nebo kdykoli zrušit bez předchozího upozornění.
Výslovně souhlasíte s tím, že vaše užívání nebo nemožnost použití služby je na vaše vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám byly poskytnuty prostřednictvím služby, jsou (s výjimkou výslovně uvedenými) poskytnuty "tak, jak je" a "dostupné" pro vaše použití, bez jakýchkoliv zastoupení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, implicitní, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejní kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, vlastnictví a neporušení.
V žádném případě nebudou společnost SteedaEU, naši ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, zástupci, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licence zodpovědní za jakoukoli újmu, ztrátu, nárok nebo jakoukoli přímou, nepřímou, náhodnou, trestnou, následné škody jakéhokoli druhu, včetně ztrát zisků, ztracených příjmů, ztrátových úspor, ztráty dat, nákladů na náhradu nebo jakékoliv podobné škody, ať již se jedná o smluvní vztah, zranění (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnost nebo jinak používání jakékoliv služby nebo jakýchkoli produktů pořízených službou nebo jakékoliv jiné nároky související jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakýmkoli produktem, včetně, ale bez omezení, jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakékoliv ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu vzniklou v důsledku užívání služby nebo jakéhokoli obsahu (produktu), který byl vyslán, přenášen nebo jiným zpřístupněn prostřednictvím služby, a to i v případě, že je o tom informován. Vzhledem k tomu, že některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v těchto státech nebo jurisdikcích je naše odpovědnost omezena v maximální možné míře povolené zákonem.

ČÁST 14 - ODŠKODNENÍ

Souhlasíte s tím, že společnost SteedaEU a naše rodiče, dceřiné společnosti, pobočky, partneři, důstojníci, ředitelé, agenti, dodavatelé, poskytovatelé licencí, poskytovatelé služeb, subdodavatelé, dodavatelé, stáže a zaměstnanci neškodí, poplatky advokátů, které vznikly jakoukoli třetí stranou z důvodu vašeho porušení těchto smluvních podmínek nebo dokumentů, které obsahují odkazem, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetích stran.

ČÁST 15 - ODDĚLITELNOST

V případě, že jakékoliv ustanovení těchto smluvních podmínek je považováno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, musí být toto ustanovení vykonatelné v nejvyšším rozsahu povoleném platnými právními předpisy a neúčinná část bude považována za oddělenou od těchto Podmínek Služby, toto určení nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních zbývajících ustanovení.

ČÁST 16 - Ukončení

Povinnosti a závazky stran, které vznikly před datem ukončení, přežijí ukončení této smlouvy pro všechny účely.
Tyto smluvní podmínky jsou účinné, dokud nebudou vypovězeny vy nebo nás. Tyto smluvní podmínky můžete kdykoli ukončit tím, že nás oznamujete, že již nechcete využívat naše služby nebo přestanete používat naše stránky.
Pokud se domníváme, že jste neuspěli nebo my se domníváme, že jste se nezdařil, dodržet jakýkoli termín nebo ustanovení těchto smluvních podmínek, můžeme tuto smlouvu kdykoli bez výpovědi ukončit a budete i nadále zodpovědní za všechny splatné částky a včetně data ukončení; a / nebo v souladu s tím můžete odmítnout přístup k našim službám (nebo jakékoli jejich části).

ČÁST 17 - CELÁ SMLOUVA

Nesplnění nebo uplatnění jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Smluvních podmínek nepředstavuje vzdání se takového práva nebo ustanovení.
Tyto smluvní podmínky a veškeré zásady nebo pravidla provozu, které jsme zveřejnili na těchto stránkách nebo ve vztahu k Službě, představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby a nahrazuje předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy , ať už ústně nebo písemně, mezi vámi a námi (včetně, ale nikoliv výhradně, předchozích verzí Smluvních podmínek).
XNUMX. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

ČÁST 18 - Rozhodné právo

Tyto podmínky služby a jakékoli samostatné dohody, kterými vám poskytujeme služby, se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy Nizozemska.

ČÁST 19 - změny s podmínkami SERVICE

Nejnovější verzi smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.
Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a změnami na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat naše webové stránky o změnách. Vaše pokračování v používání nebo přístupu na naši webovou stránku nebo službu po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Smluvních podmínek představuje přijetí těchto změn.

ČÁST 20 - kontaktní informace

Otázky týkající se smluvních podmínek byste nám měli zaslat na adrese info@steeda.co.uk.

 

KLARNA FINANCE:

Ve spolupráci s Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko, nabízíme následující platební metody. Platba musí být provedena Klarně.

  • Platba ve [14] dnech: Doba platby je 14 dní od odeslání zboží nebo vstupenek / data dostupnosti služby. Úplné smluvní podmínky pro trhy, na kterých je tento způsob platby k dispozici, najdete zde:  Německo, Švédsko, Norsko, Dánsko, Finsko, Rakousko, Švýcarsko a Nizozemí.
  • Financování: S finanční službou od Klarny můžete platit nákup ve flexibilních nebo fixních měsíčních splátkách podle podmínek uvedených v pokladně. Splátka je splatná na konci každého měsíce po předložení samostatné měsíční faktury společností Klarna. Další informace týkající se Slice It včetně smluvních podmínek a standardních evropských informací o spotřebitelských úvěrech najdete zde pro trhy, na kterých je tento způsob platby k dispozici: Rakouskose Velká Británie, Německo, Švédsko, Norsko, Dánsko a  Finsko.
  • Přímý bankovní převod: K dispozici v Německu, Rakousku, Belgii, Itálii, Španělsku, Polsku a Nizozemsku. Na váš účet bude stržena platba ihned po zadání objednávky.
  • Platby kartou: K dispozici ve Švédsku, Německu a Rakousku. Částka bude rezervována na vaší kartě a bude odečtena po odeslání zboží nebo vstupenek / datu dostupnosti služby. V případě předplatného bude částka odepsána v souladu s sdělenými lhůtami.

Platební metody Platba za [14] dní, Slice It a inkaso jsou k dispozici pouze v případě pozitivního hodnocení úvěru. Za tímto účelem předáme během procesu objednávky a zpracování vašeho nákupu vaše data na adresu a kontrolu kreditu společnosti Klarna. Můžeme vám nabídnout pouze dostupné způsoby platby na základě výsledku kontroly kreditu. Obecné informace o Klarně a uživatelských podmínkách jednotlivých zemí najdete na klarna.com. S vašimi osobními údaji se zachází v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů as informacemi uvedenými v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Klarnas.